• Boek 5 Artikel 103 (5:103 BW)

    Bevoegdheden tot het volle genot

    1. Bij gebreke van een regeling daaromtrent in de akte van vestiging heeft de opstaller ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust, de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn.