• Boek 5 Artikel 89 (5:89 BW)

  Genot van de zaak

  1. Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de erfpachter hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar.
  2. Hij mag echter zonder toestemming van de eigenaar niet een andere bestemming aan de zaak geven of een handeling in strijd met de bestemming van de zaak verrichten.
  3. Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de erfpachter, zowel tijdens de duur van de erfpacht als bij het einde daarvan, de bevoegdheid gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen, weg te nemen, mits hij de in erfpacht gegeven zaak in de oude toestand terugbrengt.

  Toelichting

  De eigenaar en de erfpachter kunnen zelf afspreken welke bevoegdheden de erfpachter heeft ten opzichte van de onroerende zaak. Als er in de akte van vestiging hier niks over is afgesproken, dan heeft de erfpachter dezelfde bevoegdheden als de eigenaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.