• Boek 5 Artikel 76 (5:76 BW)

  Verdeling heersende erf

  1. Wanneer het heersende erf wordt verdeeld, blijft de erfdienstbaarheid bestaan ten behoeve van ieder gedeelte, ten voordele waarvan zij kan strekken.
  2. Wanneer het dienende erf wordt verdeeld, blijft de last rusten op ieder gedeelte, ten aanzien waarvan naar de akte van vestiging en de aard der erfdienstbaarheid de uitoefening mogelijk is.
  3. In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken.

  Toelichting

  Verzwaring erfdienstbaarheid?
  Bij een verdeling van het heersende erf blijft de erfdienstbaarheid bestaan ten behoeve van ieder gedeelte van het dienende erf ten voordele waarvan zij kan strekken. In de praktijk zal dit regelmatig leiden tot een verzwaring van het gebruik voor het dienende erf. Of de eigenaar van het dienende erf dit moet accepteren, moet worden bepaald aan de hand van artikel 5:73 lid BW.

  Geen nadeel aan heersend erf
  In lid 2 van dit artikel komt naar voren dat het heersende erf geen nadeel mag ondervinden van een splitsing van het dienende erf. Zelfs als de erfdienstbaarheid in de praktijk op slechts van een van de twee nieuw gesplitste percelen mogelijk is, blijven beide delen bezwaard.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.