• Boek 5 Artikel 114 (5:114 BW)

  Hypotheek, een beslag of een voorrecht

  1. Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag of een voorrecht op alle in de splitsing betrokken registergoederen, dan rust dit verband, beslag of voorrecht van dat ogenblik af op elk der appartementsrechten voor de gehele schuld.
  2. Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag of een voorrecht op slechts een deel van de registergoederen, dan blijft de bevoegdheid tot uitwinning van dit deel ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning wordt met betrekking tot dat deel de splitsing beëindigd.
  3. Een recht van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal of vruchtgebruik, dat op dat ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing rust op de registergoederen of een deel daarvan, bestaat daarna ongewijzigd voort.

  Toelichting

  Een splitsing kan invloed hebben op hypotheken die voor de splitsing gevestigd waren op de onroerende zaak. Een hypotheekrecht is in beginsel ondeelbaar. Daarom is bepaald dat ook na splitsing de hypotheek op elk appartementsrecht blijft rusten, ter hoogte van de gehele hypotheekschuld.

  Voor de hypotheekhouder veranderen er dingen na de splitsing. De hypotheekhouder is in beginsel bevoegd over te gaan tot executie indien zijn vordering niet wordt terugbetaald. Na splitsing kan de hypotheekhouder niet meer het goed uit winnen. Hij kan zich verhalen op elk afzonderlijk appartementsrecht, maar kan niet meer het gehele goed uitwinnen. Deze regels gelden ook ten aanzien van een gelegd beslag of een bepaald voorrecht.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.