• Boek 5 Artikel 101 (5:101 BW)

  Recht van opstal

  1. Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.
  2. Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk van een ander zakelijk recht of van een recht van huur of pacht op de onroerende zaak worden verleend.
  3. In de akte van vestiging kan de opstaller de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen.

  Toelichting

  Het recht van opstal omvat het recht van de opstaller om in, op of boven de onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen te hebben. Deze gebouwen, werken of beplantingen zijn het eigendom van de opstaller. De eigenaar van de onroerende zaak moet dit dulden.

  Een goed voorbeeld waarvoor het recht van opstal vaak wordt gebruikt is het aanleggen van waterleidingen of elektra. Indien deze leidingen of kabels door de grond van iemand anders lopen, worden ze geen eigendom van de grondeigenaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.