• Boek 5 Artikel 85 (5:85 BW)

  Erfpacht

  1. Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken.
  2. In de akte van vestiging kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de canon - te betalen.

  Toelichting

  Erfpacht geeft iemand de bevoegdheid een onroerende zaak van een ander te gebruiken en te houden. De erfpachter wordt geen eigenaar, maar houdt en gebruikt de onroerende zaak wel. Het erfpacht is een zakelijk recht.

  De wet kent zoiets als de ‘canon’. De canon kan worden gezien als een vergoeding voor het gebruiken en houden van de onroerende zaak. De erfpachter betaalt de eigenaar van de onroerende zaak een geldsom. Partijen mogen zelf bepalen op welke tijdstippen dit moet en wat de hoogte van de canon is. Het kan hier echter alleen om het betalen van een geldsom gaan en niet om het verrichten van een andere prestatie.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.