• Boek 5 Artikel 26 (5:26 BW)

  Rechtsvermoeden eigendom stranden

  De stranden der zee tot aan de duinvoet worden vermoed eigendom van de Staat te zijn.

  Toelichting

  Onder strand wordt begrepen de gedeelten die normaliter door duinen of door een kunstmatige zeewering van het binnenland worden gescheiden. Dit artikel is dus niet van toepassing op alle gedeelten van de kust.

  Anders dan de zeebodem kan het strand eigendom zijn van een ander dan de Staat.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.