• Boek 5 Artikel 119 (5:119 BW)

  Veranderingen aanbrengen

  1. Een appartementseigenaar mag zonder toestemming van de overige appartementseigenaars in een gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, veranderingen aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een geoorloofde verandering wegneemt wordt hij enig eigenaar.
  2. Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven. Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het verschil voor rekening van hem en zijn rechtsopvolgers.
  3. Blijkt ten gevolge van een verandering de waarde van de in de splitsing betrokken goederen bij de opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook al was de verandering geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden ten laste van hem die de verandering heeft aangebracht of zijn rechtsopvolger.
  4. Bij het reglement kan van dit artikel worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van lid 2 wijzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.

  Toelichting

  Een appartementseigenaar mag bepaalde veranderingen aanbrengen aan het gedeelte waarover hij het exclusieve privégebruik heeft. Zijn eigen appartement dus. Dit mag alleen indien daardoor geen nadeel wordt toegebracht aan de appartementen van anderen of aan de delen voor gemeenschappelijk gebruik.

  Daarnaast is de eigenaar verplicht de vereniging van eigenaars op de hoogte te stellen van de veranderingen die hij wil aanbrengen. Als zo’n verandering een waardevermeerdering met zich meebrengt, dan dient ook de verzekering daarop te worden aangepast.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.