• Boek 5 Artikel 52 (5:52 BW)

  Afdekking van gebouwen en werken

  1. Een eigenaar is verplicht de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten, dat daarvan het water niet op eens anders erf afloopt.
  2. Afwatering op de openbare weg is geoorloofd, indien zij niet bij de wet of verordening verboden is.

  Toelichting

  Schending van deze verplichting kwalificeert als onrechtmatige daad door strijd met een wettelijke plicht. Als aan de verplichting in dit artikel is voldaan, kan er alsnog sprake zijn van overtreding van artikel 5:39 BW

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2151
  Het rieten dak watert niet rechtstreeks af op de grond van appellante. Er is dan ook geen aanleiding om te oordelen dat de afdekking van de schuur op dat punt jegens haar onrechtmatig is in de zin van artikel 5:52 BW. Dat er hemelwater van de grond van geïntimeerde en haar buurman wegens de lagergelegen ligging kan afstromen op de buurweg, is in beginsel niet onrechtmatig en moet appellante dulden op grond van artikel 5:38 BW.