• Boek 5 Artikel 58 (5:58 BW)

  Vorderen gedogen leiding

  1. De eigenaar van een erf die water, elektriciteit, gas en warmte dat elders te zijner beschikking staat, door een leiding wil aanvoeren, kan tegen vooraf te betalen of te verzekeren schadevergoeding van de eigenaars der naburige erven vorderen te gedogen dat deze leiding door of over hun erven gaat.
  2. De laatste vier leden van het vorige artikel vinden daarbij overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  Dit artikel lijkt sterk op het vorige artikel, maar is voor elektriciteits-, gas- en waterleidingen.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam 8 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5007
  In beginsel bestaat geen recht om een riolering te laten lopen via het erf van de buren. De wet, waaronder met name de artikelen 5:57 lid 1 BW en 5:58 lid 1 BW, voorziet niet in een dergelijk recht.