• Boek 5 Artikel 43 (5:43 BW)

  Muur

  Onder muur wordt in deze en de volgende titel verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting.

  Toelichting

  Dit artikel is van toepassing op de titel over burenrecht en de titel over mandeligheid.

  Onder  ‘andere geschikte stof’ kan onder meer ook plastic, versterkte rietmatten of matglas worden gerekend, als het maar ondoorzichtig is.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1907
  Volgens artikel 5:43 BW wordt onder een muur in (onder meer) artikel 5:49 lid 1 BW verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting. In cassatie staat vast dat van een verordening of plaatselijke gewoonte die anders regelt, geen sprake is en dat de coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een muur in de zin van artikel 5:43 BW.