• Boek 5 Artikel 9 (5:9 BW)

  Zaak in geld

  Bestaat de aan de gemeente in bewaring gegeven zaak in geld, dan is de gemeente slechts verplicht aan degene die haar kan opeisen, een gelijk bedrag uit te keren, en vervalt deze verplichting zodra de burgemeester tot verkoop voor rekening van de gemeente bevoegd zou zijn geweest.

  Toelichting

  Als geld aan de gemeente in bewaring is gegeven, dan hoeft de gemeente dit geld niet als voorwerp te bewaren. Het is voldoende om hetzelfde bedrag aan de rechthebbende uit te keren.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.