• Boek 5 Artikel 7 (5:7 BW)

  Overgaan verplichtingen vinder

  De vinder kan, door de zaak onverwijld af te geven aan de bewoner van de woning of de gebruiker of exploitant van de ruimte waar de vondst is gedaan, dan wel aan degene die daar voor hem toezicht houdt, zijn rechtspositie met alle daaraan verbonden verplichtingen doen overgaan op die bewoner, gebruiker of exploitant met dien verstande dat geen recht op beloning bestaat.

  Toelichting

  De vinder kan door het afgeven van een gevonden zaak zijn rechtspositie met alle verplichtingen op iemand anders laten overgaan.

  Het begrip ‘ruimte’ in dit artikel moet breed worden opgevat. Ook niet-overdekte ruimtes vallen onder dit artikel.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.