• Boek 5 Artikel 83 (5:83 BW)

  Heersende en dienende één eigenaar

  Indien op het tijdstip waarop het heersende en het dienende erf één eigenaar verkrijgen, een derde een der erven in huur of pacht of uit hoofde van een ander persoonlijk recht in gebruik heeft, gaat de erfdienstbaarheid pas door vermenging teniet bij het einde van dit gebruiksrecht.

  Toelichting

  Een erfdienstbaarheid gaat teniet door vermenging. Dat betekent dat het heersende erf en het dienende erf dezelfde eigenaar krijgen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.