• Boek 5 Artikel 24 (5:24 BW)

  Onroerende zaken zonder eigenaar

  Aan de Staat behoren onroerende zaken die geen andere eigenaar hebben.

  Toelichting

  Met dit artikel wordt voorkomen dat onroerende zaken zonder eigenaar zomaar door iedereen in bezit kunnen worden genomen (zoals bij roerende zaken wel het geval is). Opmerkelijk is dat door de Hoge Raad is bepaald dat een eigenaar van een onroerende zaak van deze eigendom niet eenzijdig afstand kan doen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.