• Boek 5 Artikel 23 (5:23 BW)

  Opsporing en wegvoering

  1. Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren.
  2. De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden vergoed. Voor deze vordering heeft laatstgenoemde een retentierecht op het voorwerp of het dier.

  Toelichting

  Een klassiek voorbeeld van een geval dat door dit artikel wordt beheerst, is als kinderen bij het buitenspelen per ongeluk een bal in de tuin van de buurman trappen. De buurman dient in dat geval aan de kinderen toegang te verschaffen tot zijn perceel zodat zij de bal weer terug kunnen pakken.

  Als door de opsporing schade wordt toegebracht aan het perceel, verkrijgt de eigenaar van het perceel een recht van retentie op het voorwerp of dier.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.