• Boek 5 Artikel 27 (5:27 BW)

  Rechtsvermoeden openbare vaarwateren

  1. De grond waarop zich openbare vaarwateren bevinden, wordt vermoed eigendom van de Staat te zijn.
  2. Dit vermoeden werkt niet tegenover een openbaar lichaam:
   1. dat die wateren onderhoudt en het onderhoud niet van de Staat heeft overgenomen;
   2. dat die wateren onderhield en waarvan dit onderhoud door de Staat of door een ander openbaar lichaam is overgenomen.

  Toelichting

  Net als bij het strand is het mogelijk dat openbaar vaarwater eigendom is van iemand anders dan de Staat. Desondanks wordt een openbaar vaarwater vermoed eigendom te zijn van de staat. Lid 2 geeft twee uitzonderingen op dit vermoeden ten behoeve van openbare lichamen. De uitzonderingen zijn dus niet van toepassing op particulieren of privaatrechtelijke rechtspersonen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.