• Boek 5 Artikel 27 (5:27 BW)

  Rechtsvermoeden openbare vaarwateren

  1. De grond waarop zich openbare vaarwateren bevinden, wordt vermoed eigendom van de Staat te zijn.
  2. Dit vermoeden werkt niet tegenover een openbaar lichaam:
   1. dat die wateren onderhoudt en het onderhoud niet van de Staat heeft overgenomen;
   2. dat die wateren onderhield en waarvan dit onderhoud door de Staat of door een ander openbaar lichaam is overgenomen.