• Boek 5 Artikel 142 (5:142 BW)

    Beperkte rechten en beslagen

    1. Beperkte rechten en beslagen, waarmee de appartementsrechten zijn belast, rusten na de wijziging van de akte van splitsing op de gewijzigde appartementsrechten, tenzij de akte van wijziging anders bepaalt.
    2. Voorrechten blijven na de wijziging bestaan.