• Boek 5 Artikel 142 (5:142 BW)

  Beperkte rechten en beslagen

  1. Beperkte rechten en beslagen, waarmee de appartementsrechten zijn belast, rusten na de wijziging van de akte van splitsing op de gewijzigde appartementsrechten, tenzij de akte van wijziging anders bepaalt.
  2. Voorrechten blijven na de wijziging bestaan.

  Toelichting

  Als de splitsingsakte wordt gewijzigd, kan dit ook gevolgen hebben voor degene die een beperkt recht hebben of beslag hebben gelegd. In zo’n geval worden deze beschermd. Het beperkte recht en/of het gelegde beslag komt dan te rusten op de appartementsrechten na wijziging.

  In het geval dat er meerdere appartementsrechten worden samengevoegd, kunnen er problemen ontstaan rondom de hypotheken die voorafgaand op de individuele appartementsrechten waren gevestigd. De vraag is dan: welke gaat voor? Er mag niet zomaar worden aangenomen dat het oudste hypotheekrecht voorgaat, omdat het hier gaat om verschillende onroerende goederen waarop de hypotheken rusten. Vaak dient de hypotheekhouder echter toestemming te geven voor een wijziging die samenvoeging tot gevolg heeft.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.