• Boek 5 Artikel 115 (5:115 BW)

  Recht van erfpacht of opstal in de splitsing

  1. Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing wordt betrokken, wordt de canon of retributie die daarna opeisbaar wordt, over de appartementsrechten verdeeld in een verhouding als bedoeld in artikel 113 lid 2.
  2. De vereniging van eigenaars is hoofdelijk verbonden voor de door een of meer appartementseigenaars verschuldigde canon of retributie.

  Toelichting

  Bij splitsing kan ook het recht van erfpacht of het recht van opstal worden meegenomen. Deze rechten kunnen erbij betrokken raken. De vraag is dan hoe het zit met de canon en de retributie. Wie wordt daar aansprakelijk voor?

  In beginsel wordt elke appartementseigenaar aansprakelijk. Deze externe aansprakelijkheid wordt namelijk verdeeld naar dezelfde verhouding die geldt op basis van artikel 5:113 lid 2 BW. Dit betekent dat elke eigenaar verplicht wordt om zijn deel van de canon te betalen aan de ontvanger hiervan.

  Ook de vereniging van eigenaars is hoofdelijk verbonden de canon of retributie te betalen aan de ontvanger.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.