• Boek 5 Artikel 3 (5:3 BW)

    Eigendom bestanddelen

    1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.