• Boek 5 Artikel 11 (5:11 BW)

  Aanmelden verkrijging vinder

  Indien een vinder die op grond van artikel 6 lid 1 eigenaar is geworden van een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak, zich niet binnen één maand na zijn verkrijging bij de gemeente heeft aangemeld om de zaak in ontvangst te nemen, is de burgemeester bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen, om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.

  Toelichting

  Er bestaat geen verplichting voor de gemeente om de vinder te herinneren aan de zaak.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.