• Boek 5 Artikel 56 (5:56 BW)

  Gebruik andermans onroerende zaak

  Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

  Toelichting

  Dit artikel wordt vaak aangeduid als het ladder- of steigerrecht.

  Het artikel omvat zowel de situatie waarin andersmans erf moet worden betreden als de situatie waarin iets tegen het gebouw van de buur moet worden aangebracht.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Limburg 3 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5436
  Een verstoorde burenrelatie is geen gewichtige reden om het steigerrecht te weigeren. Een goede burenrelatie is in rechte nu eenmaal niet afdwingbaar