• Boek 5 Artikel 29 (5:29 BW)

  Grens erf langs oever

  De grens van een langs een water liggend erf verplaatst zich met de oeverlijn, behalve in geval van opzettelijke drooglegging of tijdelijke overstroming. Een overstroming is niet tijdelijk, indien tien jaren na de overstroming het land nog door het water wordt overspoeld en de drooglegging niet is begonnen.

  Toelichting

  Dit artikel is van toepassing op alle wateren.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Noord-Holland 15 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:7757
  Erfgrens van een aan het water gelegen perceel verplaatst in beginsel met de oeverlijn.