• Boek 5 Artikel 82 (5:82 BW)

  Afstand van erfdienstbaarheid

  1. Indien de eigenaar van het heersende erf uit hoofde van de aan de erfdienstbaarheid verbonden lasten en verplichtingen op zijn kosten afstand van zijn recht wil doen, is de eigenaar van het dienende erf gehouden hieraan mede te werken.
  2. In de akte van vestiging kan voor de eerste twintig jaren anders worden bepaald.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.