• Boek 5 Artikel 25 (5:25 BW)

  Zeebodem eigendom Staat

  De bodem van de territoriale zee en van de Waddenzee is eigendom van de Staat.

  Toelichting

  Dit artikel bepaalt dat niemand anders dan de Staat het eigendom van de zeebodem kan verkrijgen. Elke overdracht die in strijd is met dit artikel is nietig. Hierin verschilt de zeebodem van bijvoorbeeld het strand.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.