• Boek 5 Artikel 22 (5:22 BW)

  Toegang erf

  Wanneer een erf niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven, tenzij de eigenaar schade of hinder hiervan kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden, een en ander onverminderd hetgeen omtrent openbare wegen is bepaald.

  Toelichting

  Dit artikel geeft aan onder welke omstandigheden een persoon zich op het perceel van een andere eigenaar mag begeven.

  Een erf geldt als ‘afgesloten’ wanneer het bebouwd, omheind, of door water omgeven is.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Utrecht 26 augustus 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6044
  Ingevolge artikel 5:22 BW mag eiser een ieder verbieden om zich zonder hun toestemming op hun perceel te bevinden, mits dit op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt.