• Boek 5 Artikel 110 (5:110 BW)

  Splitsing door onbevoegde

  1. Ondanks onbevoegdheid van degene die de splitsing heeft verricht, om over een daarin betrokken registergoed te beschikken, is de splitsing geldig, indien zij is gevolgd door een geldige overdracht van een appartementsrecht of vestiging van een beperkt recht op een appartementsrecht.
  2. Een ongeldige splitsing wordt eveneens als geldig aangemerkt, wanneer een appartementsrecht is verkregen door verjaring.

  Toelichting

  De splitsing is alleen geldig indien dit wordt gedaan door iemand die daartoe beschikkingsbevoegd is. Indien de splitsing wordt verricht door iemand die beschikkingsonbevoegd is, dan is deze nietig. Een nietige splitsing heeft vervelende gevolgen. Zo zijn de appartementsrechten ongeldig en tevens ook eventuele hypotheekrechten die daarop gevestigd zijn. Om deze nadelige gevolgen tegen te gaan, is dit artikel in het leven geroepen.

  Als er na een ongeldige splitsing wel een geldige vestiging van een beperkt recht volgt of een geldige overdracht van het appartementsrecht, dan is er toch sprake van een geldige splitsing.

  De ongeldige splitsing kan ook verholpen worden door verjaring. Iemand kan namelijk een beroep doen op verkrijgende verjaring waardoor een ongeldige splitsing uiteindelijk toch als het ware geldig wordt.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.