• Boek 5 Artikel 128 (5:128 BW)

  Regels gebruik gemeenschappelijke gedeelten

  1. De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat.
  2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden.

  Toelichting

  De vereniging van eigenaars houdt toezicht op de zaken die voor gemeenschappelijk gebruik zijn. Dit betekent ook dat de vereniging bepaalde regels kan opstellen omtrent dat gebruik. Vaak kent het reglement ook al regels ten aanzien hiervan, maar stelt de vereniging nog extra regels op.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.