• Boek 5 Artikel 96 (5:96 BW)

    Gewone lasten en herstellingen

    1. Gewone lasten en herstellingen worden door de erfpachter gedragen en verricht. De erfpachter is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, aan de eigenaar van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De eigenaar is niet tot het doen van enige herstelling verplicht.
    2. De erfpachter is verplicht de buitengewone lasten die op de zaak drukken te voldoen.
    3. In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken.