• Boek 5 Artikel 74 (5:74 BW)

  Uitoefening erfdienstbaarheid

  De uitoefening der erfdienstbaarheid moet op de voor het dienende erf minst bezwarende wijze geschieden.

  Toelichting

  De eigenaar van een dienend erf mag niet meer overlast worden bezorgd dan redelijkerwijs voor een behoorlijke uitoefening van de erfdienstbaarheid noodzakelijk is.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Roermand 31 juli 2008, ECLI:NL:RBROE:2008:BD9024
  Eigenaar dienende erf moet een sleutel van de poort, die toegang geeft tot de oprit waarop een erfdienstbaarheid rust, afgeven aan de eigenaar van het heersende erf.