• Boek 5 Artikel 4 (5:4 BW)

  Inbezitneming res nullius

  Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

  Toelichting

  Als een zaak van niemand is, dan wordt degene die de zaak in bezit neemt de eigenaar van deze zaak. Inbezitneming vindt plaats doordat iemand zich de feitelijke macht over de zaak verschaft. Dit kan een zaak zijn waarbij de voormalig eigenaar zich bewust van het eigendom heeft ontdaan. Dit artikel stelt niet de voorwaarde dat de inbezitneming rechtmatig geschiedt. Ook een illegale inbezitneming van een zaak kan leiden tot eigendomsverkrijging. Een voorbeeld hiervan is stroperij.

  Deze regel is enkel van toepassing op roerende zaken. Onroerende zaken die geen eigenaar hebben, zijn eigendom van de Staat.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam, 7 september 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BS8694
  Eigendomsverkrijging van een schilderij. Artikel 5:4 en 5:18 BW.