• Boek 5 Artikel 64 (5:64 BW)

  Toegang tot de mandelige zaak

  Mandeligheid brengt mede dat ieder mede-eigenaar aan de overige mede-eigenaars toegang tot de mandelige zaak moet geven.

  Toelichting

  Locatie mandelige zaak

  Dit artikel maakt geen voorbehoud ten aanzien van de locatie van de mandelige zaak. Ook als de mandelige zaak zich volledig op het erf van een mede-eigenaar bevindt, moet zij in beginsel voor de andere mede-eigenaars vrij toegankelijk zijn.

  Afwijkende regeling

  De mede-eigenaars kunnen in afwijking van dit artikel een afwijkende regeling overeenkomen, krachtens artikel 5:69 BW en artikel 3:168 BW.

  Ook is het mogelijk dat de rechter een afwijkende regeling vaststelt krachtens 3:168 lid 2 BW.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Alkmaar 29 april 2010, ECLI:NL:RBALK:2010:BM5010
  Tussen partijen is niet in geschil dat de tuinmuur gemeenschappelijk eigendom is van gedaagde en eiseres en dat deze muur de grens vormt van hun twee erven. De rechtbank stelt dan ook vast dat de tuinmuur een mandelige muur betreft als bedoeld in artikel 5:62 BW. Opneming van een dergelijke muur in een bouwwerk is zonder toestemming van een mede-eigenaar, aan wie immers ingevolge artikel 5:64 van het BW toegang tot de mandelige zaak moet worden gegeven, niet toegelaten.