• Boek 5 Artikel 104 (5:104 BW)

  Schakelbepaling

  1. De artikelen 92 en 95 zijn van overeenkomstige toepassing op het recht van opstal.
  2. De artikelen 86, 87, 88, 91, 93, 94, 97 en 98 zijn van overeenkomstige toepassing op een zelfstandig recht van opstal.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.