• Boek 5 Artikel 46 (5:46 BW)

  Afpalingstekens

  De eigenaar van een erf kan te allen tijde van de eigenaar van het aangrenzende erf vorderen dat op de grens van hun erven behoorlijk waarneembare afpalingstekens gesteld of de bestaande zo nodig vernieuwd worden. De eigenaars dragen in de kosten hiervan voor gelijke delen bij.

  Toelichting

  Dit artikel kan alleen worden toegepast als tussen beide partijen vaststaat waar de grens loopt. Als de partijen niet zeker zijn hierover, kunnen ze aan de rechter vorderen de grens te bepalen.

  Uit de zinssnede ’te allen tijde’ kan worden opgemaakt dat een vordering op grond van dit artikel niet kan verjaren.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam 22 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3959
  Eindvonnis in geschil over kadastrale grens tussen twee percelen met bebouwing (woning); vaststelling en oprichten afscheiding. Geen noodzaak aanvullend onderzoek door deskundige.