• Boek 5 Artikel 146 (5:146 BW)

    Beperkte rechten, beslagen en voorrechten na opheffing

    1. Beperkte rechten, beslagen en voorrechten op een appartementsrecht rusten na opheffing van de splitsing op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in de goederen die in de splitsing betrokken waren.