• Boek 5 Artikel 18 (5:18 BW)

  Prijsgeven bezit

  De eigendom van een roerende zaak wordt verloren, wanneer de eigenaar het bezit prijsgeeft met het oogmerk om zich van de eigendom te ontdoen.

  Toelichting

  Het eigendomsrecht op roerende zaken kan op verschillende manieren verloren gaan. Dit kan door middel van overdracht maar ook door verjaring. Artikel 5:18 BW regelt een andere
  manier, namelijk door middel van prijsgeven. Dit geldt alleen voor roerende zaken aangezien onroerende zaken niet kunnen worden prijsgegeven. Het eigendomsrecht op een
  roerende zaak gaat verloren indien de eigenaar het bezit van de roerende zaak ‘prijsgeeft’ met het doel het eigendomsrecht hierop kwijt te raken.

  De eigenaar wil dus bewust geen eigenaar meer zijn van de onroerende zaak. Als de eigenaar alleen de zaak kwijtraakt of verliest, dan is er geen sprake van prijsgeven en gaat het eigendomsrecht niet verloren. Artikel 5:18 BW is ook van belang als het gaat om eigendomsverkrijging door middel van inbezitneming. Iemand wil een zaak in bezit nemen, maar moet daarvoor eerst beoordelen of de vorige eigenaar de roerende zaak heeft prijsgegeven, met het doel het eigendomsrecht hierop kwijt te raken. Hiervoor is van belang dat nieuwe ‘eigenaar’ er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de oude eigenaar het doel had zijn eigendom prijs te geven.

  Een voorbeeld van het prijsgeven van bezit met het oogmerk zich van het eigendom te ontdoen, is afval. Als je een vuilniszak met afval op de hoek van de straat zet, dan is dat in principe een handeling die je mag kwalificeren als prijsgeven. Als afval wordt achtergelaten, geldt het afval als eigenaar- en bezitloos. Dat mag iedereen dus meenemen.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Gelderland 23 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2954
  Mocht gedaagde als redelijk oordelend mens de handelingen van eiser zo uitleggen dat eiser de hond prijsgaf met het oogmerk zich van haar eigendom te ontdoen, zoals is bepaald in artikel 5:18 en 3:35 BW?