• Boek 5 Artikel 51 (5:51 BW)

  Vaststaande en ondoorzichtige vensters

  In muren, staande binnen de in het vorige artikel aangegeven afstand, mogen steeds lichtopeningen worden gemaakt, mits zij van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.v

  Toelichting

  Waar het vorige artikel ziet op bescherming van privacy van de buren vormt dit artikel daar een uitzondering op.

  De bevoegdheid in dit artikel kan niet verjaren.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Gelderland 8 april 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:4090
  Ter comparitie is gebleken dat de roldeur een aantal uitzichtgevende vensters heeft. Dat is in strijd met artikel 5:50 lid 1 BW. Los hiervan – dus ook als de vensters ondoorzichtig zouden worden gemaakt – is de aanwezigheid van de roldeur in strijd met artikel 5:51 BW, als de deur niet vaststaand is.