• Boek 5 Artikel 72 (5:72 BW)

  Ontstaan erfdienstbaarheid

  Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door vestiging en door verjaring.

  Toelichting

  Vestiging van een erfdienstbaarheid vindt plaats als aan de vereisten van een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een notariële akte plus inschrijving in openbare registers is voldaan. Daarnaast kan een erfdienstbaarheid ook worden gevestigd door een voorbehoud.

  Ontstaan van een erfdienstbaarheid kan het gevolg zijn van zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam 2 november 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO4799
  Ingevolge artikel 5:72 BW kunnen (naar huidig recht) erfdienstbaarheden ontstaan door vestiging en door verkrijgende respectievelijk bevrijdende verjaring. Vestiging vindt plaats als aan de vereisten van een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een notariële akte plus inschrijving in openbare registers is voldaan, dan wel door een voorbehoud van een erfdienstbaarheid bij de overdracht.