• Boek 5 Artikel 68 (5:68 BW)

  Aanleggen goot

  Iedere mede-eigenaar mag op de mandelige scheidsmuur tot op de helft der dikte een goot aanleggen, mits het water niet op het erf van de andere mede-eigenaar uitloost.

  Toelichting

  De geplaatste goot wordt door middel van natrekking eveneens mandelig.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam 23 augustus 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6538
  Ingevolge artikel 5:67 lid 1 BW mag iedere mede-eigenaar tegen de mandelige scheidsmuur aan bouwen en – kort gezegd – daarin tot op de helft werken aanbrengen. Dat impliceert niet dat iedere mede-eigenaar op de mandelige muur werken mag aanbrengen. Dat is ingevolge artikel 5:68 BW alleen anders voor goten die op de mandelige muur tot op de helft van de dikte daarvan mogen worden aangelegd zonder toestemming van de mede-eigenaar. Hieruit volgt dat, als sprake is van een mandelige muur zoals de VvE c.s. betogen, het verbod om over de erfgrens te bouwen reeds mede omvat het verbod om in een mandelige goot te bouwen