• Boek 5 Artikel 34 (5:34 BW)

  Bepalen overlijn

  De oeverlijn in de zin van de vorige vijf artikelen wordt bepaald door de normale waterstand, of, bij wateren waarvan het peil periodiek wisselt, door de normale hoogwaterstand. Grond, met andere dan gewoonlijk in het water levende planten begroeid, wordt echter gerekend aan de landzijde van de oeverlijn te liggen, ook al wordt die grond bij hoogwater overstroomd.

  Toelichting

  Dit artikel bepaalt hoe de oeverlijn dient te worden gemeten.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.