• Boek 5 Artikel 111 (5:111 BW)

  Inhoud akte van splitsing

  1. De akte van splitsing moet inhouden:
   1. de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond;
   2. een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk dier gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort;
   3. de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de appartementseigenaar;
   4. een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig aangeduid modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de akte moet worden ingeschreven.

  Toelichting

  Bij splitsing wordt er ook een akte van splitsing opgemaakt. Artikel 5:111 BW stelt eisen aan zo’n splitsingsakte.

  Belangrijk is dat de splitsingsakte een reglement moet inhouden. Meestal wordt er verwezen naar een modelreglement dat van toepassing is. Daarnaast dient de akte te worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.