• Boek 5 Artikel 53 (5:53 BW)

  Water of vuilnis bij naburig erf

  Een eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van eens anders erf komt.

  Toelichting

  Schending van deze verplichting kan kwalificeren als onrechtmatige daad.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Gelderland 28 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4954
  In beginsel is eiser op grond van artikel 5:53 BW verplicht ervoor te zorgen dat geen water uit zijn goten terechtkomt in de goten van verweerder. Dat kan anders zijn als moet worden aangenomen dat tussen eiser en verweerder (stilzwijgend) een overeenkomst tot stand is gekomen die inhoudt dat zij over en weer gehouden zijn water van de ander in zijn goten te dulden.