• Boek 5 Artikel 69 (5:69 BW)

  Afwijkende regeling

  De artikelen 64, 65, 66 lid 2, 67 en 68 vinden geen toepassing voorzover een overeenkomstig artikel 168 van boek 3 getroffen regeling anders bepaalt.

  Toelichting

  De mede-eigenaars kunnen het genot, gebruik en beheer van de gemeenschappelijke mandelige zaak op grond van artikel 3:168 BW kunnen bij overeenkomst regelen. De inhoud van deze overeenkomst kan afwijken van het bepaalde in artikelen 5:64, 5:65, 5:66 lid 2, 5:67 en 5:68 BW. De andere bepalingen van de titel Mandeligheid zijn dus van dwingend recht.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.