• Boek 5 Artikel 48 (5:48 BW)

  Afsluiten van een erf

  De eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten.

  Toelichting

  Verhouding met erfdienstbaarheid?

  De bevoegdheid van een eigenaar van een erf om dit af te sluiten, bestaat ook als een ander krachtens een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld een recht van overpad) gebruik mag maken van dat erf. Hij moet er dan wel voor zorgen dat de ander zijn erfdienstbaarheid kan blijven uitvoeren. Als het perceel bijvoorbeeld wordt omsloten door een hek, dan heeft de eigenaar van het heersend erf recht op een sleutel van het hek zodat hij zich op het dienend erf kan begeven.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2496
  Nu het vooralsnog niet vaststaat dat het een door betrokken partijen geaccepteerde gewoonte was om het toegangshek tijdens kantooruren open te hebben, komt aan gedaagde het recht toe zijn erf af te sluiten door het toegangshek gesloten houden tijdens kantooruren. Artikel 5:48 BW bepaalt immers dat de eigenaar van een erf (in beginsel) bevoegd is zijn erf af te sluiten.