• Boek 5 Artikel 38 (5:38 BW)

  Aflopend water

  Lagere erven moeten het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt.

  Toelichting

  De eigenaar van het lager gelegen erf is het niet toegestaan de natuurlijke uitwatering te belemmeren. Hij hoeft echter niet te dulden dat zijn erf schade ondervindt als gevolg van afwatering op kunstmatige wijze (bijvoorbeeld door een pomp).

  Van dit artikel kan worden afgeweken bij verordening.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9810
  Kort geding: buurman handelt in strijd met artikel 5:38 BW door tegen de natuurlijke afwatering op zijn erg blokkades op te werpen.