• Boek 5 Artikel 108 (5:108 BW)

  Verplichtingen appartementseigenaars

  1. De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw of de inrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde.
  2. De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden wanneer een op artikel 144 lid 1 onder c, d of h gegrond verzoek aanhangig is.

  Toelichting

  Dit artikel roept een verplichting met kwalitatieve werking in het leven voor appartementseigenaren. Zij moeten ervoor zorgen dat hetgeen zij in gebruik hebben overeenstemt met de splitsingsakte.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.