• Boek 5 Artikel 124 (5:124 BW)

  Vereniging van eigenaars

  1. De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon.
  2. Titel 1 van Boek 2 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 6, 13 lid 2, 17, 18, 19 leden 1-3, lid 4, tweede zin, lid 6, tweede zin, en lid 7, 20, 21 en 22 en met inachtneming van de in de volgende artikelen van de onderhavige titel aangegeven afwijkingen.
  3. Titel 2 van Boek 2 is slechts van toepassing voor zover de onderhavige afdeling daarnaar verwijst.

  Toelichting

  Een vereniging van eigenaars (afgekort als: VvE) is een vereniging van alle eigenaren van appartementsrechten binnen een appartementencomplex. Een VvE ontstaat zodra een gebouw wordt opgesplitst in verschillende appartementsrechten. Zodra men een appartementsrecht koopt wordt men van rechtswege (lees: automatisch) lid van de bijbehorende vereniging van eigenaars.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.