• Boek 5 Artikel 79 (5:79 BW)

  Opheffen op vordering

  De rechter kan op vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid opheffen, indien de uitoefening daarvan onmogelijk is geworden of de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang bij de uitoefening meer heeft, en het niet aannemelijk is dat de mogelijkheid van uitoefening of het redelijk belang daarbij zal terugkeren.

  Toelichting

  Een erfdienstbaarheid kan door de rechter worden opgeheven. De opheffingsgrond vormt hier het feit dat het uitoefenen van een dergelijke erfdienstbaarheid onmogelijk is geworden. Daarnaast bestaat deze mogelijkheid ook indien de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang meer heeft bij die erfdienstbaarheid en dit belang ook niet zal terugkomen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.