• Boek 5 Artikel 41 (5:41 BW)

  Afwijken bij verordening

  Van de artikelen 38, 39 en 40 lid 1 kan bij verordening worden afgeweken.

  Toelichting

  Van de drie voorgaande artikelen kan per verordening worden afgeweken. De gemeente waar de percelen deel van uit maken, kan bijvoorbeeld bepalen dat andere regels van toepassing zijn.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.