• Boek 1 Artikel 96b (1:96b BW)

    Beloop van vergoedingen

    1. Echtgenoten kunnen bij overeenkomst het beloop van vergoedingen ingevolge deartikelen 95, 96 en 96a anders bepalen.Artikel 87, vierde lid, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing. Kan de vergoeding niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.